11. februar 2016

Priser

  • I Maria Mikkelsens Børnehus ligger prisen tæt op ad Kolding Kommunes priser, dog betaling i 12 måneder.
    • vuggestue inkl. madordning kr. 4485,00 pr. måned
    • børnehave inkl. madordning kr. 2844,00 pr. måned
  • Ved ønsket om fripladser eller søskenderabat, retter man henvendelse til pladsanvisningen på kommunen.
  • Orlov søges der om i børnehuset.