11. februar 2016

Om børnehuset

 

En privat vuggestue og børnehave Vuggestuen er for børn mellem 8 måneder og 3 år. Vuggestuen har plads til 17 børn, som opdeles i mindre grupper for at tilgodese børnenes behov og udvikling. Samlet kalder vi dem Myrerne og de holder til på 1. sal i vores børnehus.

Børnehaven er for børn fra 3 år og indtil de når skolealderen. Børnehaven har plads til 35 børn. Det er Billerne og Bierne. Vores forventninger til børnene, når de begynder i børnehaven, er, at de er renlige og er i stand til at komme med på små gåture og at de ikke længere har behov for en middagslur.

Forventninger til færdigheder og bløde kompetencer i børnehaveafdelingen

Børnehusets beliggenhed Maria Mikkelsens Børnehus er centralt beliggende i hjertet af Kolding. Børnehuset er en gammel herskabsvilla, praktisk og tidssvarende indrettet. Den ligger idyllisk med legeplads lige ned til Slotssøen og med udsigt til Koldinghus. 

Personalet Leder: Lene Hansen.

Vi kan have en eller to virksomhedspraktikanter tilknyttet børnehuset, ligesom vi kan have en medarbejder i løntilskud.

Bestyrelsen Børnehusets bestyrelse består af 10 personer:

  • to som er valgt uden en tilknytning til børnehaven
  • seks forældrevalgte repræsentanter som har børn i huset – heraf to suppleanter
  • derudover lederen og en personalerepræsentant 

Børnehusets grundlag