11. februar 2016

Om børnehuset

 • Maria Mikkelsen Børnehus har ingen lukkedage.
 • Vuggestue inkl. madordning kr. 4485,00 pr. måned/børnehave inkl. madordning kr. 2844,00 i 2020 – dog i 12 måneder
 • Ring og aftal tid til et besøg på tlf. +45 21 37 59 85
 • Mailadresser:
  • bornehuset@mariamikkelsen.dk
  • leder@mariamikkelsen.dk
  • vuggestuen@mariamikkelsen.dk
  • billerne@mariamikkelsen.dk
  • bierne@mariamikkelsen.dk

En privat vuggestue og børnehave Børnehaven er for de 3 årige og indtil de når skolealderen. Vores forventninger til børnene når de begynder i børnehaven er, at de er renlige og er i stand til at komme med på små gåture og at de ikke længere har behov for en middagslur.

Forventninger til færdigheder og bløde kompetencer i børnehaveafdelingen 

Børnehusets beliggenhed Børnehuset er en gammel herskabsvilla, praktisk og tidssvarende indrettet. Den ligger idyllisk med legeplads lige ned til Slotssøen og for foden af Koldinghus. Børnehuset har plads til 17 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn imellem 3 år og skolealder.

Personalet  (nye billeder på vej) Leder: Lene Hansen.

Vi kan have en eller to virksomhedspraktikanter tilknyttet børnehuset, ligesom vi kan have en medarbejder i løntilskud.

Bestyrelsen Børnehusets bestyrelse består af 10 personer: to som er valgt uden en tilknytning til børnehaven og seks som er forældre, der er forældrevalgt, heraf to suppleanter. Foruden lederen er der en medarbejderrepræsentant. 

Børnehusets grundlag