11. februar 2016

Ind- og udmeldelse

Ventelistepolitik

Barnet kan skrives på ventelisten fra fødslen og starte i vuggestuen fra det er ca. 8 måneder og i børnehaven, når det er fyldt 3 år. Der er 17 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser.

Udmeldelsesfristen er en måned regnet fra den sidste dag i en måned, dog er der mulighed for at søge dispensation såfremt mindst et af følgende kriterier er til stede: (Eks. Hvis barnet stopper til 1/4 , skal udmeldelsen være børnehuset i hænde senest 28/2)

Pædagogiske og sociale hensyn

Pladsen forventes at kunne besættes af at andet barn.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Maria Mikkelsens Børnehus.