En privat vuggestue og børnehave

Vuggestuen er for børn mellem 8 måneder og 3 år. Vuggestuen har plads til 17 børn, som opdeles i mindre grupper for at tilgodese børnenes behov og udvikling. Samlet kalder vi dem Myrerne og de holder til på 1. sal i vores børnehus.

Børnehaven er for børn fra 3 år og indtil de når skolealderen. Børnehaven har plads til 35 børn. Det er Billerne og Bierne. Vores forventninger til børnene, når de begynder i børnehaven, er, at de er renlige og er i stand til at komme med på små gåture og at de ikke længere har behov for en middagslur.

Børnehusets beliggenhed

Maria Mikkelsens Børnehus er centralt beliggende i hjertet af Kolding. Børnehuset er en gammel herskabsvilla, praktisk og tidssvarende indrettet. Den ligger idyllisk med legeplads lige ned til Slotssøen og med udsigt til Koldinghus.

Personalet

Vi kan have en eller to virksomhedspraktikanter tilknyttet børnehuset, ligesom vi kan have en medarbejder i løntilskud.

Bestyrelsen

Børnehusets bestyrelse består af 10 personer:

  • to som er valgt uden en tilknytning til børnehaven
  • seks forældrevalgte repræsentanter som har børn i huset – heraf to suppleanter
  • derudover lederen og en personalerepræsentant
    Læs mere her!